Συστήματα θέρμανσης-ψύξης Θερμαντικά σώματα κονβέκτορα HIDRIA

Θερμαντικά σώματα κονβέκτορα HIDRIA

Τοίχου

Θερμαντικά σώματα τοίχου Hidria RK τύπου κονβέκτορα κατασκευασμένα από χαλκό και αλουμίνιο.

Δαπέδου

Θερμαντικά σώματα δαπέδου Hidria RK τύπου κονβέκτορα κατασκευασμένα από χαλκό και αλουμίνιο.

Διακοπτικό υλικό & παρελκόμενα

Διακοπτικό υλικό σύνδεσης σωμάτων Hidria RK.