Συστήματα θέρμανσης-ψύξης Θερμαντικά κανάλια δαπέδου HIDRIA

Θερμαντικά κανάλια δαπέδου HIDRIA

Σειρά Hidria TK

Θερμαντικά κανάλια δαπέδου με κονβέκτορα φυσικής ανακυκλοφορίας.

Σειρά Hidria TKV

Θερμαντικά κανάλια δαπέδου με κονβέκτορα βεβιασμένης ανακυκλοφορίας (fan).

Σειρά Hidria TKV-S

Θερμαντικά κανάλια δαπέδου με ειδική προστασία για εγκατάσταση σε περιοχές με υψηλή υγρασία.

Σειρά Hidria TKH

Κανάλια δαπέδου με κονβέκτορα βεβιασμένης ανακυκλοφορίας (fan),Ψύξης-Θέρμανσης.

Διακοπτικό υλικό & παρελκόμενα

Τύποι & Χρώματα Σχαρών καναλιών δαπέδου