Συστήματα μέτρησης Θερμιδομετρητές Παρελκόμενα Θερμιδομετρητών

Παρελκόμενα Θερμιδομετρητών

Παρελκόμενα Θερμιδομετρητών

Κωδικός: 4610 - 4617

 

 

Απαραίτητα εξαρτήματα για την τοποθέτηση του θερμιδομετρητή. Το ball valve για την τοποθέτηση του δεύτερου αισθητηρίου του θερμιδομετρητή και το φίλτρο για την αποφυγή σκουπιδιών στον μετρητή. Σε περίπτωση μη τοποθέτησης κάποιου φίλτρου ουδεμία εγγύηση ισχύει.

Διαθέτουμε τα παρακάτω μοντέλα:

* ΚΩΔΙΚΟΣ 4610: BEV ball valve DN15 με υποδοχή για αισθητήριο Μ10X1 - 1/2" ΤΙΜΗ 6.00 ?

* ΚΩΔΙΚΟΣ 4611: BEV ball valve DN20 με υποδοχή για αισθητήριο Μ10X1 - 3/4" ΤΙΜΗ 8.00 ?

* ΚΩΔΙΚΟΣ 4612: BEV ball valve DN25 με υποδοχή για αισθητήριο Μ10X1 - 1" ΤΙΜΗ 10.00 ?

* ΚΩΔΙΚΟΣ 4613: BEV ball valve DN32 με υποδοχή για αισθητήριο Μ10X1 - 1 1/4" ΤΙΜΗ 25.00 ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ΚΩΔΙΚΟΣ 4614: BEV φίλτρο DN15 για θερμιδομετρητή - 1/2" ΤΙΜΗ 6.00 ?

* ΚΩΔΙΚΟΣ 4615: BEV φίλτρο DN20 για θερμιδομετρητή - 3/4" ΤΙΜΗ 8.00 ?

* ΚΩΔΙΚΟΣ 4616: BEV φίλτρο DN25 για θερμιδομετρητή - 1" ΤΙΜΗ 10.00 ?

* ΚΩΔΙΚΟΣ 4617: BEV φίλτρο DN32 για θερμιδομετρητή - 1 1/4" ΤΙΜΗ 25.00 ?