Συστήματα μέτρησης Πίνακες ωρομέτρησης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ "BEV" ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ - ΣΕΙΡΑ KR-K

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ "BEV" ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ - ΣΕΙΡΑ KR-K

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ "BEV" ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ - ΣΕΙΡΑ KR-K

Η σειρά KR κυκλοφορητών υλοποιείται με relay και δίνει την δυνατότητα εκτόνωσης του συστήματος με by-pass για την αποφυγή υπερθέρμανσης.

Ο κάθε πίνακας έχει την δυνατότητα έως 10 μονάδες. Για παραπάνω μονάδες χρησιμοποιείται πίνακας επέκτασης ER και έτσι μπορούμε να έχουμε όσες μονάδες θέλουμε.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πλαστικό κουτί πίνακα με λιγότερο βάρος και εξωτερικές τρύπες στήριξης για ευκολότερη εγκατάσταση, αλλαγή και συντήρηση. Το πλαστικό κουτί με ειδικά νεύρα και άκαυστο υλικό κατασκευής εναρμονίζεται με όλα τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαικής ένωσης καθώς και για την αποφυγή διαρροής ρευμάτων και βραχυκυκλωμάτων σε σχέση με τα σιδερένια κουτιά.

KR 1-10 K : Κεντρική εσωτερική ηλεκτρονική πλακέτα με κεντρικό διακόπτη ON-OFF και relay για τον κάθε κυκλοφορητή ξεχωριστά. Ωρομετρητές 7 ψηφίων και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας στο κουτί. Λειτουργεί με όλους τους κυκλοφορητές.